Ogrody

  • Projekt zieleni w Warszawie

Projekt zieleni w Warszawie

Projekt placu i obejścia procesyjnego przy PRAWOSŁAWNEJ KATEDRZE WOJSKOWEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

 

Powierzchnia placu i obejścia procesyjnego 2620,40m2

Powierzchnia zieleni 6214,90m2

 

Powierzchnia terenu inwestycji  14293,90m2

Zieleń w otoczeniu Prawosławnej Katedry Wojskowej i budynku ordynariatu  odgrywa ważną rolę. Roślinność jest istotnym elementem kształtującym przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu budynków. Projektowane w pobliżu parkingów szpalery drzew dają oprawę estetyczną otoczenia.

            Nawierzchnie chodników projektowane z kostki granitowej, placu z płyt granitowych.

            Doboru gatunkowego dokonano na podstawie istniejącego zadrzewienia terenu, warunków glebowych i klimatycznych.