Obiekty przemysłowe

  • Udział w opracowaniu projektu malarni, hali montażu oraz magazynu w Sokółce
  • Udział w opracowaniu projektu malarni, hali montażu oraz magazynu w Sokółce
  • Udział w opracowaniu projektu malarni, hali montażu oraz magazynu w Sokółce
  • Udział w opracowaniu projektu malarni, hali montażu oraz magazynu w Sokółce
  • Udział w opracowaniu projektu malarni, hali montażu oraz magazynu w Sokółce

Udział w opracowaniu projektu malarni, hali montażu oraz magazynu w Sokółce

Projekt wykonany w pracowni architektonicznej Arkon Jan Kabac

Zespół projektowy:

Jan Kabac, Artur G. Dziedzia, Marcin Myszkiewicz

Inwestycja obejmuje rozbudowę kompleksu produkującego maszyny rolnicze.

Obok istniejącego zakładu została doprojektowana malarnia proszkowa. Jest to hala o konstrukcji stalowej. Budynek składa się z trzech oddylatowanych od siebie części. Hala ma dach dwuspadowy o nachyleniu 10%.

Kolejnym obiektem jest hala montażu. Jest to czterotraktowy obiekt o konstrukcji stalowej.  

Dodatkowo zaprojektowano zadaszenie pomiędzy istniejącymi magazynami w celu zwiększenia powierzchni magazynowej. 

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy malarni : 11852m2

Powierzchnia zabudowy hali montażu : 5074m2 

Powierzchnia zabudowy łącznika magazynów: 1456m2 

Powierzchnia terenu inwestycji :  269526m2

Rok: 2008-2010