Obiekty przemysłowe

  • Udział w opracowaniu projektu rozbudowy i przebudowy kompleksu administracyjno-magazynowego w Ostrołęce

Udział w opracowaniu projektu rozbudowy i przebudowy kompleksu administracyjno-magazynowego w Ostrołęce

Projekt wykonany w pracowni architektonicznej Arkon Jan Kabac

Zespół projektowy:

Jan Kabac, Marcin Myszkiewicz

Inwestycja obejmuje rozbudowę części administracyjnej oraz magazynowej polegającej na dobudowie magazynu art. spożywczych, warsztatu pojazdów, podwyższenia istniejącej części magazynowej.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy magazynu: 7230m2 

Powierzchnia terenu inwestycji: 19115m2 

Rok:2009